TRẦN XÁ BÌNH MINH - THƠ THANH TÙNG - NHẠC VÀ TRÌNH BÀY: PHAM ANH TUẤN