• 7
  • 4
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 1

BẠN BÈ THỜI CỦA TÔI

BẠN BÈ THỜI CỦA TÔI

http://webcu.langtranxa.vn/3cms/ban-be-thoi-cua-toi.htm     Chúng ta tự hào rằng: Trần Xá là một làng thuần nông nhưng có truyền thống hiếu học. Đã có nhiều con em của làng thành đạt trên nhiều lĩnh vực, xứng đáng là tấm gương cho những lớp kế tiếp noi theo. Với bài viết này, tôi xin được kể ra lớp bạn bè của tôi, những người cùng học phổ thông cấp III (khóa 1976-1979) để ôn lại thời “oanh liệt” cắp sách đến trường trên...