Ban Biên xin chân thành cám ơn:

- Anh Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng, Viện Công nghệ, Bộ Công Thương- Anh Phạm Ngọc Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình- Anh Võ Hữu Thịnh, Trưởng phòng PC65, Công an tỉnh Quảng Bình.Đã tiên phong trong việc đưa ra ý tưởng, tổ chức thực hiện và đóng góp trực tiếp cho trang Website của Làng và bài hát “Quê mẹ yêu thương”.
Xin chân thành cám ơn:- Anh Nguyễn Thanh Phiên, Trưởng phòng, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, người trực tiếp đặt hàng và tài trợ chính bài hát “Quê mẹ yêu thương”;- Anh Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đăng ký, triển khai và là nhà tài trợ chính trang website của Làng Trần Xá;- Hai ông Nguyễn Văn Chiểu, ông Nguyễn Đức Nghĩa hiện đang sống tại Làng Trần xá đã động viên chia sẻ, đóng góp bài viết và kinh phí để thực hiện.  

Xin chân thành cám ơn:Các hội đồng hương, con em, dâu rể Làng Trần Xá trên các vùng miền đất nước đã hưởng ứng, đồng thuận và đóng góp tình thần, tài chính thực hiện xây dựng trang wewbsite “Làng Trần Xá” và bài hát “ Quê mẹ yêu thương” như sau:

 

 Đồng hương tại Hà Nội:                                  5.200.000  đ
1. Gia đình anh Hoàng Văn Dơn:                   300000 đ
2. Gia đình chị Võ Thị Thứ:           500000 đ
3. Gia đình anh Nguyễn Hữu Dực:   500000 đ
4. Gia đình anh Nguyễn Đức Tịnh:   300000 đ
5. Gia đình anh Võ Xuân Hoàng: 500000 đ
6. Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa: 30000 đ
7. Gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng:            1.000.000 đ
8. Gia đình anh Nguyễn Văn Giữ:               500.000 đ
9. Gia đình anh Nguyễn Văn Hoàn:               500.000 đ
10. Gia đình anh Nguyễn Văn Vũ:              500.000 đ
11. Gia đình anh Nguyễn Đức Dần:                300.000 đ
Đồng hương tại Huế:                                  1.200.000 đ
1. Gia đình anh Nguyễn Đức Huy:                   200.000 đ
2. Gia đình anh Nguyễn Đức Đức:                 200.000 đ
3. Gia đình anh Nguyễn Đức Sơn:                   200.000 đ
4. Gia đình anh Nguyễn Văn Viện:                   200.000 đ
5. Gia đình chị Nguyễn Thị Lệ Vinh:                 200.000 đ
6. Gia đình chị  Nguyễn Thị Tú Anh:               200.000 đ
Đồng hương tại TP Hố Chí Minh:                400.000 đ
1. Gia đình anh Trần Quang Ánh:                 200.000 đ
2. Gia đình anh Phong Điền:                     200.000 đ
Đồng hương Trần xá tại TP Vũng Tàu:            17.500.000 đ
1. Đóng góp chung cả Hội                          7.200.000 đ
2. Gia đình anh Nguyễn Minh Thủ Côn Đảo:               300.000 đ
3. Gia đình anh Nguyễn Thanh Phiên:          10.000.000 đ
Đồng hương Trần xá tại TP Đồng Hới:            5.000.000 đ
1. Gia đình anh Nguyễn Phi Khanh:            5.000.000 đ
2.Gia đình chị Nguyễn Thị Nương              1.000.000 đ
Tại Làng Trần Xá:                      1.000.000 đ
1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiểu:               500.000 đ
2.  Gia đình ông Nguyễn Đức Nghĩa:               500.000 đ
 Tổng kinh phí ủng hộ là:                30.700.000 đ

 Với số kinh phí thu được này, việc đặt hàng bài hát và triển khai trang Website đã cơ bản hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động. Ban Biên tập mong nhận được sự đóng góp về nội dung, hình thức và bài viết của bà con Làng Trần Xá và những người yêu quê hương Làng Trần Xá để trang Website ngày càng đầy đủ và phong phú hơn.

 Mọi thông tin đóng góp và tin bài, bài viết xin gửi qua mục Liên hệ và góp ý của Website này.

            Trân trọng !                                                                     

                                                                                  BAN BIÊN TẬP