Chuyến Bắc Nam đã thưa thớt đi nhiều
Tiếng tàu đêm không còn nghe hối hả
Con không về đêm dài ... đêm trăn trở
Búp mai vàng đang ngóng nắng phương xa.

Hai năm trời dịch Co vít đi qua
Nụ duyên em khẩu trang che kín mặt
Vì quê hương đâu so gì được mất
Đến tình thâm cũng khuôn phép 5K.

Xuân sắp về mai đã điểm vài hoa
Luống cải vườn rau la đà ... hương bưởi
Lúa nhung non đang gọi mùa xuân tới
Những mùa xuân biết trao gửi yêu thương ...
Cho ấm lại muôn nhà
Thêm rạng rỡ quê hương .

                     16-01-2022
                           NVHB

13

16

8