VỀ QUÊ NGOẠI (HỌ VÕ LÀNG TRẦN ) 

Biết cháu xa tìm về thăm quê ngoại, các cậu mự, dì, dượng tôi tìm đến thăm và rất quý. Bữa cơm chung tập thể vô tình gom lại nối dài thêm, chuyện xưa nay kể nhau nghe càng cho tôi thêm 

Xem tiếp