Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO CỦA TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP 
 Sau thời gian gần 02 năm đi vào hoạt động, với sự nỗ lực của Ban Biên tập, sự hợp tác tích cực của các tác giả làng và trên khắp mọi miền đất nước, sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ, độc giả gần xa và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Làng, Website langtranxa.vn đã bước đầu đi vào hoạt động ổn định, quy cũ. Đây là thành công to lớn dành cho những người con tâm huyết với làng quê Trần Xá thân yêu.

     Để phát huy hơn nữa những thành tích đạt được đồng thời khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại của Website, trong tháng 6 năm 2017, Lãnh đạo Làng đã chủ trì cuộc cuộc giao lưu gặp mặt và tọa đàm về trang website langtranxa.vn giữa Lãnh đạo làng, Ban biên tập, tác giả và khách mời.
     Tham gia cuộc gặp mặt gồm có:
     1. Ban lãnh đạo Làng: ông Bí thư Đảng bộ bộ phận thôn Nguyễn Văn Uy và ông Trưởng thôn Phạm Thanh Liệt;
    2. Ban Biên tập gồm: Ông Trưởng ban Nguyễn Thanh Tùng, ông Phó Ban Nguyễn Văn Hòa, Thường trực Ban Nguyễn Thanh Phiên, các ông, bà Biên tập viên và đại diện Đồng hương Đồng Hới, Vũng Tàu, Hà Nội, làng Trần Xá, TP Hồ Chí Minh.
     3. Đại diện các Đoàn thể của Làng và các tác giả tham gia viết bài cho Website;
     4. Khách mời: Ông Nguyễn Xuân Hiền, Phó Chủ tịch HĐND xã Hàm Ninh, Ông Nguyễn Trọng Duận – Hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
      Sau hơn 3 giờ triển khai, Ban lãnh đạo làng, Ban Biên tập đã đánh giá tổng quát những điều trang website làm được, những hạn chế cần khắc phục để trang website langtranxa.vn ngày càng phát triển phong phú, đa dạng hơn. Ban Biên tạp cũng phấn khởi ghi nhận những ý kiến sôi nổi của khách mời dành tình cảm tốt đẹp cho trang web về nội dung, hình thức và 4 tập san xuất bản trong 3 năm qua và dành nhiều thời gian cho phần giao lưu của các tác giả tự mình trình bày những bài thơ đặc sắc được chọn lọc từ các bài viết đã đăng trên website.

 Sau cuộc giao lưu Lãnh đạo Làng và Ban Biên tập đã thống nhất kiện toàn lại Ban Biên tập của Website langtranxa.vn gồm các vị có tên sau đây:

     1.Trưởng Ban Biên tập - Phụ trách chung và trực tiếp TP Hà nội, các vùng lân cận: Thạc sỹ Nguyễn Thanh Tùng, email:  tunghn2010@gmail.com; ĐT: 0913076561; FB: Nguyen Tung 
     2. Phó Ban Biên tập phụ trách tổ chức ông Nguyễn Văn Uy, Bí thư Đảng bộ Làng;
     3. Phó Ban Biên tập phụ trách khu vực làng Trần Xá và các vùng lân cận chịu trách nhiệm thẩm duyệt tin, bài, ảnh của khu vực làng Trần Xá và các vùng lân cận: Ông Nguyễn Văn Hòa; ĐT: 01698730510; email: hoabe.tranxa@gmail.com; fb:Nguyễn Văn Hòa Bê
     4. Biên Tập viên làng Trần Xá ông Nguyễn Đình Thi; ĐT: 01235045289; email: thisonghan@yahoo.com.vn; fb: Song Đình
     5. Biên Tập viên làng Trần Xá: Bà Võ Thị Tiểu Phương; ĐT: 0977890804; email: phuongphuongdanguy@gmail.com;
     6. Biên Tập viên làng Trần Xá: Ông Nguyễn Đức Thiện; ĐT: 01669681015; email: thienhamninh1@gmail.com 
     7. Biên Tập viên - Phụ trách T.p Đồng Hới, các vùng lân cận: ông Nguyễn Đức Lân; ĐT: 0942816039; email:   fb:Lan Duc 
     8. Biên Tập viên - Phụ trách khu vực T.p Huế và các vùng lân cận: Thạc sỹ Trần Quang Cường; ĐT:0914147452; email: cuongtranquangvhttdl@gmail.com; fb: 
Trần Quang Cường
     9. Biên Tập viên - Phụ trách khu vực T.p HCM và các vùng lân cận: Ông Trần Quang Ánh; ĐT: 0993997299; email: q.anh.h42@gmail.com; fb:Quang Ánh
     10. Biên Tập viên - T.p HCM: Nhà báo Nguyễn Phong Điền; ĐT: 0916903070; email: phongdienqb@gmail.com; fb: Phong Điền
     11. Biên Tập viên - T.p HCM: Nguyễn Mậu Trường; ĐT: email:lnglotus@gmail.com; fb: Nguyễn Mậu Trường     
     12. Biên tập viên - Phụ trách T.p Vũng Tàu và các vùng lân cận: Cử nhân Luật Nguyễn Thanh Phiên; ĐT:091376712; email: phienqb@gmail.com; fb: Nguyễn Thanh Phiên 
     13. Biên tập viên - Phụ trách khu vực Côn Đảo: Nhà Báo Nguyễn Minh Thủ; ĐT:0982162775; email: nminhthu64@gmail.com; fb:Nguyen Minh Thu 
     Vậy xin thông báo đến toàn thể quý vị và bạn đọc gần xa để thuận tiện trong việc liên hệ và hợp tác với Website của Làng.
     Trân trọng.                                                                         
 
                                                                                           TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
                                                                             Nguyễn Thanh Tùng
 
 

 

[Trở về]