Bản in     Gởi bài viết  
THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRẦN XÁ 
Ngày 4 tháng 4 năm 2019, tại Nhà Văn hóa Thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh đã tổ chức hội nghị thành lập Hợp Tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Trần Xá.
Tham gia có bí thư đảng ủy Xã Hàm Ninh, đại diện phòng Nông nghiệp huyện Quảng Ninh, đại diện Hội đồng Nhân dân xã, bí thư đảng bộ bộ phận và lãnh đạo làng, các đại diện trong hệ thống chính trị làng và 88 nhân sự có đơn đăng ký tham gia thành viên Hợp Tác Xã.
Sau khi thông qua các nội dung dự thảo điều lệ, báo cáo dự thảo phương án Sản Xuất kinh doanh của Hợp tác xã Trần Xá. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Uy, bí thư đảng bộ bộ phận làng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và trưởng ban Kiểm soát Hợp Tác Xã, cụ thể kết quả như sau:
Hội đồng Quản trị có các ông bà:
1-  Ông Phạm Thanh Liệt và Chủ tịch HĐQT và đã bầu và trúng cử Giám đốc Hợp Tác Xã
2- Ông Trần Văn lành, thành viên HĐQT
3- Ông Nguyễn Quỳnh Mai, thành viên HĐQT
4- Ông Võ Văn Phi, thành viên HĐQT
5- Ông Phạm Chí Công, thành viên HĐQT
Ban Kiểm soát:
1- Ông Nguyễn Văn Uy, trưởng ban
2- Bà Nguyễn Thị Tiệp, thành viên 
 
Hợp Tác Xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Trần Xá có các các chức năng về hoạt động dịch vụ trồng trọt, hoạt động dịch vụ chăn nuôi, dịch vụ thu hoạch, dịch vụ nhận và chăm sóc giống cây nông nghiệp, xây dựng công trình dân dụng khác, xây dựng công trình công ích và nuôi trồng thủy sản nội địa.
Hợp tác xã nông nghiệp ngày nay có vai trò, vị trí rất quan trọng khi vừa hỗ trợ các thành viên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo các quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 193/2013/NÐ-CP và Nghị định số 107/2017/NÐ-CP của Chính phủ.
Và như vậy, với việc hình thành Hợp tác xã theo mô hình có các chức năng và cơ chế hoạt động mới, hy vọng trong tương lai HTX  Hợp Tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Trần Xá  sẽ có những bước phát triển mới, hiệu quả mới trên con đường phát triển quê hương.
                                                                          Trần Hữu Tình và BBT
 
 
 

 

[Trở về]