Bản in     Gởi bài viết  
NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP BUỔI GIAO LƯU, HỌP MẶT 

Trân trọng giới thiệu những hình ảnh trong buổi  GIAO LƯU GẶP MẶT LÃNH ĐẠO LÀNG, BAN BIÊN TẬP TRANG WEBSITE LANGTRANXA.VN ngày 4/6/2017 do  lãnh đạo Làng Trần Xá phối hợp BBT trang website tổ chức thực hiện.

 

 

 

 

[Trở về]