HỒI SINH NƠI RỐN LŨ HÀM NINH 
 (PLO)- Lũ qua, người dân rốn lũ xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình xới xáo ruộng vườn, cần mẫn tìm kế vượt khó...
Xem tiếp
LỄ PHÁT THƯỞNG TRUYỀN THỐNG 
 Họ Nguyễn Văn làng Trần Xá là một họ có bề dày truyền thống hiếu học từ xa xưa. Sau nhiều năm xây dựng nguồn lực về tài chính, năm học 2001-2002 họ Nguyễn Văn bắt đầu tổ chức phát thưởng cho...
Xem tiếp
BÁO CÁO LỊCH SỬ DÒNG HỌ NGUYỄN VĂN TRONG LỄ CHẦU LỀ NĂM 2005 

Kính cẩn nghiêng mình kính bái vong hồn liệt vị Tiên linh, Gia tiên, Gia tộc - Kính thưa bà con nội ngoại, họ hàng gần xa! Hôm nay, tại từ đường dòng họ Nguyễn Văn, bà con nội ngoại, thân tộc xa...

Xem tiếp
THÔNG TIN VỀ HỌ NGUYỄN VĂN, LÀNG TRẦN XÁ 
 Họ Nguyễn Văn đã Trùng tu, sửa nâng cấp lăng mộ và đã hoàn thành với tổng giá trị công trình trên 160 triệu đống do con em của dòng họ đóng góp.

Sáng ngày 10-7-2015 (tức  25-5 Ất Mùi)...

Xem tiếp
THÔNG BÁO HỌ NGUYỄN VĂN 
Về việc nâng cấp Khu Lăng mộ Tổ của dòng họ Nguyễn Văn làng Trần Xá.

 

Xem tiếp
1 2 Tiếp