LỄ ĐÓN NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG, GIẤY KHEN CỦA TRUNG ƯƠNG HKH VIỆT NAM, HKH TỈNH QUẢNG BÌNH TẶNG ÔNG NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, ÔNG NGUYỄN... 
Được biết, cùng thời điểm này, Chi hội khuyến học thôn Trần Xá, các Ban Khuyến học của các dòng họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Mậu, họ Trần Quang, các họ trong làng và Hội Khuyến học làng Trần Xá ở Châu...
Xem tiếp
CHÀO ĐÓN MỘT TIẾN SỸ MỚI CỦA LÀNG TRẦN XÁ 
 Ngày 31 tháng 10 năm 2017, tại Đại học Huế anh Nguyễn Đức Thành đã bảo vệ thành công Luận án tiến sỹ chuyên ngành Khoa học cây trồng với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón và tưới...

Xem tiếp
KÝ ỨC VỀ QUÊ HƯƠNG, DÒNG HỌ 
Chị Nguyễn Thị Dung là con gái của cụ Nguyễn Đức Sung - Cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, phu nhân của đại tá Kiều Giang, nguyên trưởng phòng công tác Chính Trị Công an tỉnh Bỉnh Trị Thiên...

Xem tiếp
HỌ NGUYỄN ĐỨC THÔN TRẦN XÁ CHĂM LO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI 
 Những năm qua, ở thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh(Quảng Bình) có các dòng họ Nguyễn Đức, Nguyễn Văn, Nguyễn Mậu, Trần Quang thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; điều vinh...
Xem tiếp
HUYỆN QUẢNG NINH (QUẢNG BÌNH) PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ KHUYẾN HỌC 
 Cũng như nhiều vùng quê khác ở tỉnh Quảng Bình, từ xưa, nhiều làng quê ở huyện Quảng Ninh đã có nhiều người học hành đổ đạt, thành danh. Truyền thống hiếu học luôn được phát huy từ trong mỗi...
Xem tiếp
1 2 Tiếp