Bản in     Gởi bài viết  
LÒNG NGƯỜI XA QUÊ 
Ngóng về quê bồi hồi trong dạ
Lời thơ thay lòng tạ ơn sâu
Cám ơn trang web bắc cầu
Cho người xa gởi tình sâu đến làng.
 

 

Mở web ra lòng ta phấn khởi
Tết rộn ràng về với quê hương
Ở xa nhưng nặng tình thương 
Lời thơ xin gửi quê hương làm quà.
  
Mấy năm qua làng ta đổi mới 
Lúa xanh đồng, đường nối liền hoa.
Cơm no, áo ấm mọi nhà 
Chuẩn "nông thôn mới" làng ta lớn rồi.
 
Ngóng về quê bồi hồi trong dạ
Lời thơ thay lòng tạ ơn sâu
Cám ơn trang web bắc cầu 
Cho người xa gởi tình sâu đến làng.
  
Tết đang gần lòng càng rộn rã
Trái tim yêu mang cả quê hương 
Tấm lòng con, cháu muôn phương 
Xuân về thêm nhớ, vấn vương quê nhà.
  
Tết Kỷ Hợi 2019
Ngọc Truyền Trần Xá
 
 
 
 

 

[Trở về]