Bản in     Gởi bài viết  
KÍ ỨC TUỔI THƠ 
Nhớ quê hương, nhớ đến cả cánh đồng
Đàn cò về, khi mùa lúa trổ bông
Thoảng trong gió, mùi hương hoa đồng nội
Có cả mùi của rơm rạ trong tôi. 
Những trưa nắng oi, cánh võng bên hè
Gió nam lùa, xao xác hàng tre
Nắng gió lào, khát khao cơn mưa hạ
Cây chuối sau vườn, xòe lá trổ bông. 

Nhớ quê hương, nhớ cả đến bến sông
Nơi mỗi chiều, tuổi thơ tôi tắm vội
Nên mỗi lần về, lòng tôi bối rối
Bến sông buồn, vắng bóng tuổi thơ qua.
 
Nhớ những đêm gió mát, trăng ngà
Chơi trốn tìm, sợ ma ngồi bụi chuối
Cởi đổi áo nhau, "đùng, đoàng giặc giã"
Đêm ngủ rồi, cứ gọi bạn trong mơ.
 
Con đê làng đẹp tựa một bài thơ 
Hoa cỏ may, đợi chờ trong nắng gió.
Níu chân người, lữ khách sang sông
Nên đi xa, vẫn cứ nặng lòng.
 
Nhớ quê hương, nhớ đến cả cánh đồng
Đàn cò về, khi mùa lúa trổ bông
Thoảng trong gió, mùi hương hoa đồng nội
Có cả mùi của rơm rạ trong tôi.
                Đồng Hới 6.12.2020
                    Nguyễn Dụy 
 
 
  
 
 
[Trở về]