CỘI NGUỒN 
 Thiết nghĩ: Con người sinh ra và lớn lên, rồi cuối cùng cũng về với cát bụi. Nhưng “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra là để in dấu trên mặt...
Xem tiếp