Bản in     Gởi bài viết  
ĐƯỜNG LINH CÁC TÁC GIẢ, TÁC PHẨM VIDEO 
 Xin giới thiệu đường link các tác giả, tác phẩm Video về Thơ, bài hát, kèn và những hình ảnh đẹp về quê hương làng Trần Xá, Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.
XÃ, LÀNG BẠN
TÊN TÁC PHẨM TÁC GIẢ - BIỂU DIỄN ĐƯỜNG LIN
NGUYỄN VĂN DƯỠNG
NGUYỄN VĂN DƯỠNG
HỌP MẶT LÀNG VŨNG TÀU
 
THƠ
 
 
ANH TUẤN - HỮU HUỲNH
https://www.youtube.com/watch?v=HjIaSfmGycI
VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG 
ANH TUẤN - HOÀNG HỮU TÌNH
VIDEO - BÀI HÁT KÈN
 
 
TRẦN XÁ QUAY TRÊN CAO1
VIDEO: NGUYỄN HỮU HUỲNH
https://www.youtube.com/watch?v=tXXLJGP4Y1Y
TRẦN XÁ QUAY TRÊN CAO 2
VIDEO: NGUYỄN HỮU HUỲNH
https://www.youtube.com/watch?v=mtmg-8ptMRk&t=1s
THANH TÙNG - ANH TUẤN 
 TRẦN XÁ BÌNH MINH
VIDEO: CASY LAM QUỲNH
https://www.facebook.com/messages/t/100003077362679
THANH OAI - HƯƠNG
QUÊ MẸ YÊU THƯƠNG
VIDEO: NGUYỄN MẬU TRƯỜNJG
VIDEO HÌNH ẢNH ĐẸP
 QUÊ MÌNH
VIDEO: NGUYỄN MẬU TRƯỜNG
 HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG (3)
VIDEO: NGUYỄN MẬU TRƯỜNG
https://www.youtube.com/watch?v=nWp1yb6XM68&feature=youtu.be
HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG (P2 )
VIDEO: NGUYỄN MẬU TRƯỜNG
HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG (1)
VIDEO: NGUYỄN MẬU TRƯỜNG
NHÀ HÀNG VEN SÔNG
VIDEO: NGUYỄN THANH PHIÊN
CA SỸ LAM QUỲNH
https://www.youtube.com/watch?v=sU34EH8_YoQ&t=42s
LÀNG HOA TRẦN XÁ
CA SỸ ANH TUẤN
https://www.youtube.com/watch?v=GGCwHPLmaYM
KARAOKE TRẦN XÁ BÌNH MINH
CHẾ BẢN: NGUYỄN THANH PHIÊN
https://www.youtube.com/watch?v=OroK4yJzk-s&t=122s
MÚA LÀNG TRẦN XÁ
PHỤ NỮ
https://www.youtube.com/watch?v=_ugbfu9otqw
KÈN SAXOPHONE
NGUYỄN MẬU TIẾN
https://youtu.be/lw2Vp1-w1Zo

 

[Trở về]