Bản in     Gởi bài viết  
DƯA HẤU HÀM NINH 
 …”Dưa Hàm Ninh thì khỏi phải bàn. Quả dưa to, dài, võ dưa mỏng, dưa đỏ, chắc dòn, ăn ngọt lịm. Ai mà không ưng ăn, đặc biệt những ngày nắng to. Có mấy người buôn ở các nơi xa, chưa hề biết Hàm Ninh mà cũng phải bằng mọi cách, người và xe cũng về đến đồng dưa Hàm Ninh để mua cho được”…. (trích từ bàii viết  LÀNG BÊN NGÃ BA SÔNG của nhà báo THÁI TÒAN Làng Trần Xá)

 
                      
Địa chỉ: XÃ HÀM NINH, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
 
Những bài viết giới thiệu Dưa Hấu quê nhà (Bấm chữ màu để đọc):
Bài: LÀNG BÊN NGÃ BA SÔNG :   tác giả: THÁI TỎAN
Bài:  ĐẤT NGỌT                                          tác giả: THÁI TỎAN
Bài: DƯA HẤU HÀM NINH                 tác giả: NGUYỄN VIẾT ĐON 

 

 

 

[Trở về]