Bản in     Gởi bài viết  
ĐỎNG ĐẢNH NÀNG XUÂN 
Hồng hồng kìa những nụ đào xinh
Ấp iu e lệ với xuân tình
Vàng vàng mai trúc ngời rực rỡ
Năm cánh khoe màu tỏa nguyên trinh 
Xanh xanh cành lá đùa trước gió
Trắng trắng làn mây thả lưới tình
Chúm chím môi cười cô thôn nữ
Sen sậm áo màu vẫn tươi xinh
Từng giọt sương đêm đùa đánh võng
Ngã nghiêng cành lá lỡ vô tình
Bản nhạc hòa lên bừng réo rắt
Âm vang dòng suối đổ lung linh
Xuân đến đây rồi xuân đỏng đảnh
Trên cao cao tít lộng dáng hình
Nhân thế vui tay đùa chới với
Làm sao ôm được cái Xuân tình.
                            Nhất Chi Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
[Trở về]