Bản in     Gởi bài viết  
BẠN LÀNG TẶNG THƠ 
 Đại tá Hồ Bá Đức quê ở Mỹ Trạch, Bố Trạch là bạn của làng Trần Xá và bạn của anh  Võ Hữu Thịnh (Thinh Vo) đã có những dòng thơ bên hình ảnh dòng sông bến nước cây đa quê hương mình.

Trân trọng giới thiệu./.

Cũng lâu chưa gặp lại Hàm Ninh.
Nhớ đò neo bến, bến neo tình.
Hương quê néo giữ hình ai đó.
Ẩn hiện thủy chung một mối tình.
                      Hồ Bá Đức
 
[Trở về]