ĐƯỜNG LINH CÁC TÁC GIẢ, TÁC PHẨM VIDEO 
 Xin giới thiệu đường link các tác giả, tác phẩm Video về Thơ, bài hát, kèn và những hình ảnh đẹp về quê hương làng Trần Xá, Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.
Xem tiếp
GẶP GỠ GIAO LƯU – 50 NĂM ĐỒNG MÔN LỚP 7A - 1969 
Năm mươi năm ta về lại với nhau
Rong ruổi thời gian râm bạc mái đầu
Níu chặt một thời chăn trâu cắt cỏ
Chuyện học hành chuyện ăn chung nửa củ khoai dở
Chuyện cơn đói giêng hai làm sao quên được ...

Xem tiếp
HỒI ỨC ĐÌNH LÀNG XƯA 
 Trân trọng giới thiệu bài viết HỒI ỨC ĐÌNH LÀNG XƯA của tác giả Nguyễn Văn Thuận đang sinh sống tại quê hương Trần Xá.
Một trong những thông tin về ký ức và tư liệu cùng những hình ảnh được...
Xem tiếp
TRẦN XÁ QUÊ TÔI 

Trang website langtranx.vn nhận được bài viết của tác giả Nguyễn Đức Lý có tựa đề TRẦN XÁ QUÊ TÔI với " rất đỗi tự hào mỗi khi nhắc đến quê hương Trần Xá của mình, nơi có dòng sông, cây...

Xem tiếp
CHỨNG TÍCH TỘI ÁC GIẶC PHÁP TRÊN QUÊ HƯƠNG TRẦN XÁ 
 Đồng Trần Xá đang ngã màu vàng, dân trong thôn ai nấy mừng thầm trong bụng bởi một năm hi hửu, mưa thuận gió hòa chưa từng thấy trên vùng tử địa xưa nay làm ruộng luôn phụ thuộc vào trời.

Xem tiếp
1 2 3 Tiếp